Kalın bağırsağın sonundaki ve anüsün hemen önündeki 10-12 cm'lik bölüme rektum denir. Dışkının geçici olarak depolandığı yerdir. Dışkı birikiminin yeterli seviyeye ulaşmasıyla rektum gerilir ve dışkı hissinin oluşması sağlanır. Üst rektum ve alt rektum olarak iki bölümden oluşan rektumun alt kısmı kabızlık dışında hep boş kalır. 

Rektum kanseri, bu bölgedeki poliplerin tümöre dönüşmesiyle oluşur. Erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülür. Özellikle 50 yaş üstü erkekler en riskli gruptur. Ancak görülme sıklığı 35 yaştan sonra artar. Rektum kanserinde genetik yatkınlık önemlidir. Aileden birinde rektum kanseri görülmüşse diğer bireylerde görülme riski de artar. 

Rektum Kanserinin Nedenleri

Genetik yatkınlık başta olmak üzere rektum kanserinin oluşmasında birtakım risk faktörler vardır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Erkek olmak
 • Düzensiz ve sağlıksız beslenmek (Özellikle hayvansal gıdaların ve işlenmiş et ürünlerinin çok tüketilmesi)
 • Hareketsiz yaşam (Yetersiz fiziki aktivite)
 • Obezite (Aşırı kilolularda daha çok görülür)
 • Sigara
 • Genetik yatkınlık (Aileden birinde rektum kanseri görülmüşse diğer aile bireyleri de risk altındadır.)

Rektum Kanserinin Belirtileri

 • Sürekli tekrarlayan kabızlık ve ishal gibi dışkı düzensizlikleri,
 • Rektal kanama (Dışkıda kan görülmesi),
 • Dışkı çapının azalması,
 • Dışkılarken zorlanma,
 • Ağrı

Rektum Kanseri Tedavisi

Rektum kanserinin tedavisi ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi ile sağlanabilir. Ameliyatta tümörün evresine ve yayılım durumuna göre rektumun tamamen çıkarılmasına ya da kanserleri bölgenin alınmasına yönelik yapılır. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombine şekilde uygulanmalıdır.


 

Online Randevu