Endoskopi, içi boş olan organların gözle incelenmesi işlemidir. Endoskopi genel bir isimlendirmedir. Aslında yapılan işlemin adı incelenen organa göre farklıdır. Örneğin yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının beraber incelenmesine gastroskopi denir. Kalın bağırsaklar için yapılan endoskopi işlemi ise kolonoskopi şeklinde adlandırılır.

Endoskopi işlemleri sedasyon denilen bilinçli uyku hali oluşturularak yapılır. Hastanı bilinci açıktır ancak yarı uykulu halde olduğu için rahatsızlık duymaz. İşlem bittikten sonra hiçbir şey hatırlamaz.

Gastroskopi

Gastroskopide ışıklı ve esnek bir cihazla ağızdan girilir ve onikiparmak bağırsağına kadar inilebilir. Peki hangi hastalıkların teşhisinde gastroskopiye başvurulur:

 • Yemek borusunu ilgilendiren hastalıklarda (Yutma güçlüğü, göğüs arkasında yanma ve ağrı, ağıza acı su gelmesi gibi durumlar)
 • Mide ve onikiparmak bağırsağını ilgilendiren hastalıklarda (Karnın üst kısmında yanma, ağrı, ekşime, bulantı, kusma, tedaviye dirençli kansızlık, nedeni bilinmeyen kilo kayıpları gibi durumlar)
 • Üst sindirim sistemi kanamalarında (Ağızdan taze kan gelmesi, kahve telvesi şeklinde kusma veya siyah dışkılama şeklinde kendini belli eder)
 • Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı kanserlerinin teşhisinde
 • Ülserlerin, iltihaplı alanların ve küçük tümörlerin tespit edilmesinde
 • Darlıkların genişletilmesi, poliplerin (etsi çıkıntıların) cerrahiye gerek kalmadan çıkarılmasında
 • Yutulan yabancı cisimlerin çıkarılmasında
 • Kanama kontrolü yapılmasında gastroskopi tercih edilir.

Kolonoskopi

Kolonoskopi, kalınbağırsaktaki sorunların makattan teşhis edilmesi ve gerekirse tedavi edilmesi için kullanılır. Makattan esnek ve gastroskopa göre daha uzun olan endoskopla girilir. Yaklaşık 20-120 cm kadar bir mesafe gözlenerek kalın bağırsakla ilgili hastalıklar araştırılır. Kolonoskopi hangi durumlarda kullanılır:

 • Dışkıda kanama,
 • Siyah renkli dışkılama
 • Tedaviden sonuç alınamayan kansızlık
 • Dışkı şeklinde yassılaşma gibi değişiklikler
 • Nedeni anlaşılamayan kilo kayıpları
 • Nedeni anlaşılamayan karın ağrısı
 • Uzun süren ishal ve kabızlık durumlarında kolonoskopiye başvurulur.
 • Ayrıca bağırsak peliplerinin erken teşhis ve tedavisinde de kolonoskopi önemlidir.
 • Kalınbağırsak kanseri için hiçbir şikayeti olmayan 50 yaş ve üstündeki kişiler 5 yıl arayla kolonoskopi olmalıdır. Çünkü kalınbağırsak kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Rektosigmoidoskopi Nedir?

Kolonoskopinin kısa şekline rektosigmoidoskopi denir. Kalınbağırsağın son 60 cm’lik kısmının incelenmesi işlemidir. Bu bölüme  “S” harfine benzerliği nedeniyle sigmoid kolon adı verilir. İşlemden önce kolonoskopide olduğu gibi bir gün öncesinden hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Hastanede lavman yapılarak bağırsakların temizlenmesi yeterlidir. 5 dakikalık bir işlemdir. Tipik hemoroidal ya da fissür (çatlak, yırtık) ile birlikte kanaması olan genç hastalara önerilir. 

 

Online Randevu