Laparoskopik cerrahi kapalı ameliyat yöntemidir. İnce uzun aletler ve video kamera yardımıyla 0,5-1 cm'lik deliklerden girilerek görüntüleme ve tedavi yapılır. Laparoskopik cerrahi, açık ameliyattaki gibi büyük kesilerin açılmasına gerek duymaz ve bu onun en büyük avantajıdır. Kesiler çok küçük olduğu için hasta daha kısa sürede iyileşir, normal hayata çabuk döner, ameliyat sonrasında açık ameliyattaki gibi ağrı hissetmez ve komplikasyon riski çok düşüktür. İşin içine kameranın dahil edilmesi daha ayrıntılı ve konforlu bir ameliyat süreci yaşanmasını sağlar. Kamera bir televizyon monitörüne aktarılır, cerrah bir yandan bu görüntülere bakarak en ince ayrıntıları dahi tespit edebilir, diğer yandan tedaviyi gerçekleştirir. 

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları

  • Ameliyat sonrasında daha az ağrı hissedilir ve az travmaya neden olur
  • Hasta daha hızlı iyileşir
  • Daha erken taburcu olur
  • Normal hayata dönüşü daha hızlıdır
  • Daha az yara ve daha estetik yara izi olur
  • Karın içinde yapışıklık daha az olur
  • Daha az komplikasyon riski vardır. 

Açık Ameliyat

Açık ameliyatta karın içi organların görülmesi için büyük kesi açılır. Bu kesiler organların yerine göre farklı yerlerde olabilir. Genellikle 15-30 cm büyüklüğünde açılabilir. Bu, yapılacak ameliyata ve hastanın cüssesine göre değişir. Kullanılan aletler açık cerrahide kullanılan aletlerdir. Ameliyat bittikten sonra karın kaslarının zarları ve cilt ayrı ayrı dikilir. İç organlarının elle manüplasyonu, karın duvarının ekartörle gerilmesi ve gergin dikişler hastada fazla ağrıya ve rahatsızlığa neden olur. Özellikle gastrointestinal sistemin normal işlevini görmesi daha uzun zaman alır. Tüm bunlar hastanın hastanede yatış süresini ve normal hayata dönüşünü geciktirir. Açık cerrahinin gelişimi anestezi ve antisepsi-asepsinin keşfinden sonra (1850’li yıllarda) olmuştur. Yani geçmişi yaklaşık 165-170 yıldır.

Laparoskopik cerrahiyi ise ilk olarak kadın doğumcular basit işlemlerde kullanmışlardır. 1990'dan sonra Laparoskopik Kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunu kolon cerrahisi takip etmiştir. Geçtiğimiz 25 yılda cerrahi alanındaki en heyecan verici ilerlemelerden biri olmuştur.

Laparoskopi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Aşağıdaki durumlarda laparoskopi yöntemi artık deneysel olmaktan çıkmış gelişimini gerçekleştirmiş ve standart tedavi halini almıştır. 


 

Online Randevu